Kết quả lựa chọn các khu vực hàng đầu khử cacbon (Vòng đầu tiên)

Kết quả lựa chọn các khu vực hàng đầu khử cacbon (Vòng đầu tiên)

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Kết quả lựa chọn các khu vực hàng đầu khử cacbon (Vòng đầu tiên)
  Bộ Môi trường (MOE) Nhật Bản đã kêu gọi đăng ký vòng đầu tiên để lựa chọn các Khu vực dẫn đầu về khử cacbon từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2 năm 2022 và đã nhận được 79 kế hoạch, bao gồm cả các đề xuất chung, từ 102 chính quyền địa phương trên khắp Nhật Bản.

  MOE Nhật Bản đã chọn 26 kế hoạch làm Khu vực dẫn đầu khử cacbon (vòng đầu tiên) dựa trên đánh giá của Ủy ban đánh giá về các Khu vực dẫn đầu về khử cacbon, được tổ chức sáu lần từ ngày 17 tháng 3 năm 2022.

  Các lĩnh vực hàng đầu về khử cacbon:

  Các lĩnh vực hàng đầu về khử cacbon đặt mục tiêu đạt được mức phát thải carbon dioxide (CO2) thuần từ tiêu thụ điện trong các hộ gia đình và các lĩnh vực kinh doanh vào năm 2020. Ngoài ra, họ còn nỗ lực để đạt được mức giảm phát thải khí nhà kính (GHG) khác như từ giao thông vận tải và sử dụng nhiệt bằng cách tận dụng các đặc điểm của địa phương, phù hợp với mục tiêu FY2030 của Nhật Bản.

  Đính kèm 1: Danh sách các khu vực hàng đầu khử cacbon (Vòng đầu tiên) (Tiếng Anh)

  Vui lòng xem PDF đính kèm

  Đính kèm 2: Phác thảo các lĩnh vực hàng đầu về khử cacbon

  Đính kèm 3: Nhận xét chung về Lựa chọn khu vực hàng đầu khử cacbon (Vòng đầu tiên)

  Đính kèm 4: Danh sách thành viên của Ủy ban đánh giá các lĩnh vực hàng đầu về khử cacbon

  Vui lòng tham khảo URL sau để xem tệp đính kèm 2, 3, 4 (tiếng Nhật)

  Tập tin đính kèm:

  Đính kèm 1: Danh sách các khu vực hàng đầu khử cacbon (Vòng đầu tiên) (Tiếng Anh) [PDF 66 KB]

  Zalo
  Hotline