KEPCO và Cosmoene HD cùng xem xét thiết bị CCS/khu vực Osaka/Sakai Senboku

KEPCO và Cosmoene HD cùng xem xét thiết bị CCS/khu vực Osaka/Sakai Senboku

    Kansai Electric Power và Cosmo Energy Holdings (HD) đã thông báo vào ngày 13 rằng họ đã bắt đầu nghiên cứu chung để xây dựng chuỗi giá trị CCS (thu hồi và lưu trữ carbon dioxide) tại khu vực Sakai-Senboku của tỉnh Osaka. Hai công ty sẽ cùng nhau nghiên cứu các thiết bị hóa lỏng, lưu trữ và vận chuyển liên quan đến CCS, với mục đích thiết kế các thiết bị có quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn.

    Trong sáng kiến ​​này, hai công ty sẽ tách và thu hồi carbon dioxide (CO2) phát thải từ các văn phòng họ hoạt động ở khu vực Sakai-Senboku. Nhà máy điện cảng Sakai của KEPCO (LNG, tổng sản lượng 2 triệu kilowatt) và Nhà máy lọc dầu Sakai của Cosmo Energy HD đang được xem xét.

    Zalo
    Hotline