Kanden ngừng các hoạt động bán hàng cho đến cuối tháng 4 / Chủ tịch Mori trả lại tiền bồi thường

Kanden ngừng các hoạt động bán hàng cho đến cuối tháng 4 / Chủ tịch Mori trả lại tiền bồi thường

  Kanden ngừng các hoạt động bán hàng cho đến cuối tháng 4 / Chủ tịch Mori trả lại tiền bồi thường

  Kansai Electric Sets Up Task Force over Fraudulent Data Browsing | Nippon.com

   

  Chủ tịch Mori (phải) bày tỏ ý định làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn tái diễn


  Vào ngày 24, Điện lực Kansai đã thông báo rằng họ sẽ ngừng các hoạt động kinh doanh cho đến cuối tháng 4 để đối phó với vấn đề truy cập trái phép vào thông tin khách hàng sử dụng điện mới do Truyền tải và Phân phối Điện lực Kansai quản lý. Trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 24, Chủ tịch Mori chỉ ra: "Chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch cải thiện kinh doanh (sau vấn đề nhận tiền và hàng hóa), nhưng chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng chúng tôi mới chỉ đi được nửa đường." "Chúng tôi sẽ đi đầu và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn tình trạng như vậy tái diễn", ông nói. Để làm rõ trách nhiệm của ban lãnh đạo cao nhất, Chủ tịch Mori sẽ tự nguyện từ bỏ 50% thù lao của mình trong sáu tháng bắt đầu từ tháng Ba.

  Zalo
  Hotline