Kanden, công ty mới với mục tiêu kinh doanh/hoạt động cung cấp điện phân tán là 30 tỷ yên vào năm 2030

Kanden, công ty mới với mục tiêu kinh doanh/hoạt động cung cấp điện phân tán là 30 tỷ yên vào năm 2030

    Kanden, công ty mới với mục tiêu kinh doanh/hoạt động cung cấp điện phân tán là 30 tỷ yên vào năm 2030

    Kansai Electric Power đã thông báo vào ngày 23 rằng họ sẽ thành lập một công ty mới vào tháng 4 để quản lý thị trường cung cấp điện phân tán. Công ty mới sẽ vận hành các tài nguyên phân tán như nguồn năng lượng tái tạo và pin lưu trữ do khách hàng doanh nghiệp sở hữu trên một nền tảng chuyên dụng được trang bị AI (trí tuệ nhân tạo). Kiếm lợi nhuận bằng cách hoạt động trong thị trường giao dịch tối ưu theo đặc điểm của từng tài nguyên.

    Thông qua hoạt động kinh doanh của công ty mới, chúng tôi sẽ góp phần ổn định cung và cầu điện năng cũng như hiện thực hóa tính trung lập carbon thông qua việc sử dụng năng lượng tái tạo. Công ty mới sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh trên khắp Nhật Bản, hướng tới khối lượng giao dịch 2,5 triệu kilowatt nguồn điện phân tán và doanh thu 30 tỷ yên vào năm tài chính 2030.

    Zalo
    Hotline