JX Oil Exploration xem xét hợp đồng/sản xuất hydro dưới lòng đất với NEDO

JX Oil Exploration xem xét hợp đồng/sản xuất hydro dưới lòng đất với NEDO

    JX Oil Exploration, một công ty con của ENEOS Holdings (HD), vào ngày 26 thông báo rằng họ đã ký hợp đồng nghiên cứu với Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO) về công nghệ sản xuất hydro dưới lòng đất. Chúng tôi đang xem xét phương pháp sản xuất hydro dưới lòng đất bằng cách sử dụng hydrocarbon còn sót lại ở các mỏ dầu đã cạn kiệt làm nguyên liệu thô và chiết xuất hydro sạch trong khi vẫn giữ lại sản phẩm phụ là carbon dioxide (CO2) dưới lòng đất. Bằng cách thực hiện sản xuất hydro và CCS (thu giữ và lưu trữ carbon dioxide) trong một loạt quy trình, mục đích là giảm chi phí sản xuất hydro sạch.

    Zalo
    Hotline