JERA, JGC HOLDINGS, PLN KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ CÁC DỰ ÁN CCS TẠI INDONESIA

JERA, JGC HOLDINGS, PLN KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ CÁC DỰ ÁN CCS TẠI INDONESIA

  Ba công ty sẽ xem xét việc giới thiệu CCS tại nhà máy nhiệt điện than Indramayu và nhà máy nhiệt điện khí Tambak Lorok, đều thuộc sở hữu của PLN.

  Jera, JGC Holdings Corp và công ty điện lực nhà nước PLN của Indonesia đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về các dự án thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) tại các nhà máy nhiệt điện ở Indonesia. Jera cho biết vào ngày 19 tháng 10.

  Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2060 và việc khử cacbon trong ngành điện, vốn chiếm khoảng 40% lượng khí thải CO2 của cả nước, là một vấn đề quan trọng.

  Biên bản ghi nhớ quy định rằng ba công ty sẽ xem xét việc đưa CCS vào nhà máy nhiệt điện than Indramayu và nhà máy nhiệt điện khí Tambak Lorok, đều thuộc sở hữu của PLN. Họ sẽ nghiên cứu tiềm năng của những địa điểm này như các dự án CCS bằng cách đánh giá các vấn đề kỹ thuật và tính khả thi trong kinh doanh, điều tra các quy định pháp lý và xác định các vấn đề tiềm ẩn.

  Jera sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường liên quan đến các dự án CCS, đánh giá tính khả thi và nghiên cứu hệ thống pháp lý, trong khi JGC sẽ xem xét các công nghệ lưu trữ CCS và ước tính chi phí. PLN sẽ cung cấp dữ liệu liên quan đến các nhà máy điện nơi việc áp dụng CCS đang được xem xét và phối hợp với các tổ chức địa phương có liên quan.

  Nghiên cứu đã được lựa chọn và sẽ được chính phủ Nhật Bản trợ cấp.  

  Zalo
  Hotline