JERA Chọn Hai Công ty để Mua Amoniac / Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế

JERA Chọn Hai Công ty để Mua Amoniac / Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế

    JERA Chọn Hai Công ty để Mua Amoniac / Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế

    Vào ngày 17, JERA thông báo rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ vào cùng ngày với công ty con của Yara International ở Na Uy và CF Industries ở Hoa Kỳ về việc cùng phát triển sản xuất amoniac xanh và hợp tác mua sắm amoniac nhiên liệu. Từ tháng 2 năm 2022, JERA sẽ tiến hành đấu thầu cạnh tranh quốc tế để mua sắm amoniac và các dự án khác. Đã có giá thầu từ hơn 40 công ty và hai công ty đã được chọn.


    Đây được cho là hoạt động mua sắm amoniac nhiên liệu quy mô lớn đầu tiên trên thế giới. JERA đặt mục tiêu bắt đầu vận hành toàn bộ quá trình đốt cháy hỗn hợp 20% amoniac từ năm tài chính 2015 tại Tổ máy số 4 của Nhà máy Nhiệt điện Hekinan (than, 1 triệu kilowatt) và sẽ mua tới 500.000 tấn hàng năm.

    Zalo
    Hotline