JERA chỉ định 4 người là giám đốc độc lập bên ngoài/Từ giám đốc bên ngoài kể từ ngày 1 tháng 10

JERA chỉ định 4 người là giám đốc độc lập bên ngoài/Từ giám đốc bên ngoài kể từ ngày 1 tháng 10

    JERA đã thông báo vào ngày 2 rằng họ đã chỉ định 4 trong số 6 giám đốc bên ngoài của mình là giám đốc độc lập bên ngoài kể từ ngày 1 tháng 10. Với mục đích nâng cao tính độc lập và lành mạnh trong quản lý, chúng tôi mới thiết lập các tiêu chí độc lập của riêng mình. Theo JERA, đây là sáng kiến ​​đầu tiên như vậy của một công ty điện lực chưa niêm yết. Bốn giám đốc độc lập bên ngoài là Joseph Naylor, Miyuki Suzuki, John Rittenhouse và Lim Feehoa, những người trước đây là giám đốc bên ngoài. Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập bên ngoài trong số các thành viên HĐQT là 36,3%.
     

    Zalo
    Hotline