J-Power hoàn thành cải tạo trang trại gió 30,6 MW ở Hokkaido

J-Power hoàn thành cải tạo trang trại gió 30,6 MW ở Hokkaido

  Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Điện (TYO:9513), hay còn gọi là J-Power, hôm nay thông báo đã đưa vào vận hành thương mại trang trại gió Tomamae Winvilla mới có công suất 30,6 MW ở đảo Hokkaido sau khi hoàn thành việc cải tạo.

  J-Power hoàn thành cải tạo trang trại gió 30,6 MW ở Hokkaido

   Trang trại gió Tomamae Winvilla mới. Hình ảnh của J-Power.

  J-Power, thông qua công ty con J-Wind Co Ltd, đã thay thế 19 tuabin gió cũ có công suất từ ​​1.500 kW đến 1.650 kW bằng 8 tuabin 4,3 MW do Siemens Gamesa Renewable Energy SA cung cấp.

  Tomamae Winvilla là nhà máy điện gió nội địa đầu tiên dành cho hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo của J-Power. J-Power lưu ý, với việc New Tomamae bắt đầu hoạt động thương mại, hoạt động kinh doanh sản xuất điện gió của công ty hiện có tổng công suất 766 MW tại Nhật Bản, bao gồm các tài sản đang vận hành, đang được nâng cấp, đang xây dựng và lập kế hoạch thay thế cơ sở.

  Zalo
  Hotline