J-Power, giám sát tập trung điện gió toàn quốc / "Trung tâm điều hành trung tâm" tại trụ sở chính

J-Power, giám sát tập trung điện gió toàn quốc / "Trung tâm điều hành trung tâm" tại trụ sở chính

  J-Power, giám sát tập trung điện gió toàn quốc / "Trung tâm điều hành trung tâm" tại trụ sở chính

  J-Power (Electric Power Development) đã thiết lập một hệ thống giám sát tập trung các nhà máy điện gió ở nhiều địa điểm khác nhau từ trụ sở chính ở Tokyo.

  Trung tâm Kiểm soát Gió Trung tâm, mới được thành lập vào tháng 4 năm ngoái, thu thập dữ liệu về hoạt động của các cơ sở và điều kiện gió bên cạnh hoạt động của điện gió trên toàn quốc. Thông qua phân tích dữ liệu, nó dẫn đến việc tối ưu hóa việc bảo trì và cải thiện tỷ lệ sử dụng cơ sở. Đây được cho là nỗ lực đầu tiên của một công ty điện lực lớn trong nước nhằm nắm bắt tập trung tình trạng của các cơ sở năng lượng gió của nhóm công ty từ trụ sở chính.


  Thị phần sản lượng điện gió trên bờ của J-Power lớn thứ hai ở Nhật Bản với 572.160 kW (tính đến ngày 16 tháng 2 năm nay, bao gồm cả những cơ sở đang được xây dựng), với các cơ sở đang được xây dựng có công suất xấp xỉ 100.000 kW.

  Zalo
  Hotline