J-Power bổ nhiệm Sekine làm phó chủ tịch/Kato trở thành giám đốc

J-Power bổ nhiệm Sekine làm phó chủ tịch/Kato trở thành giám đốc

  Tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 29, J-Power (Electric Power Development) đã thông báo rằng Ryoji Sekine, giám đốc kiêm giám đốc điều hành, sẽ được thăng chức thành giám đốc và phó chủ tịch điều hành. Giám đốc điều hành Hideaki Kato sẽ giữ chức vụ Giám đốc và Giám đốc điều hành. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra tại cuộc họp hội đồng quản trị sau đại hội đồng cổ đông vào tháng 6. Giám đốc/Phó Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Zenta Shimada có quyền đại diện.

  Ông Ryoji Sekine Ông Hideaki Kato

   

  Ông Sekine từng là nhân viên tổ chức tài chính và sau khi gia nhập J-Power, ông đã trải qua nhiều công việc khác nhau bao gồm lập kế hoạch cơ sở và kinh doanh mới. Với tư cách là người đứng đầu bộ phận kinh doanh quốc tế, ông đã thúc đẩy các dự án sản xuất điện ở nước ngoài.

  Zalo
  Hotline