Inpex quay lại Mitsubishi để mua lại cổ phần điện gió ngoài khơi khác

Inpex quay lại Mitsubishi để mua lại cổ phần điện gió ngoài khơi khác

  Inpex quay lại Mitsubishi để mua lại cổ phần điện gió ngoài khơi khác
  Tập đoàn Inpex của Nhật Bản đã mua 16,7% cổ phần của trang trại gió ngoài khơi Moray East có công suất 950 MW.

  Moray East nằm cách bờ biển Moray East của Scotland ở Vương quốc Anh khoảng 22 km. Trang trại gió đã đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2022.

  Việc mua lại được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa Inpex Renewable Energy Europe Limited và Diamond Generating Europe Limited (DGE), một công ty con của Tập đoàn Mitsubishi đã đăng ký tại Vương quốc Anh.

  Inpex cho biết họ tìm cách tăng cường và nhấn mạnh các sáng kiến ​​năng lượng tái tạo của mình, đây là một trong năm hoạt động kinh doanh bằng không ròng được nêu trong “Tầm nhìn INPEX @ 2022” của công ty được công bố vào tháng 2 năm 2022.

  Là một phần của kế hoạch này, Inpex có kế hoạch đẩy nhanh các sáng kiến của mình nhằm vào hoạt động kinh doanh phát điện gió ngoài khơi, tận dụng kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng và vận hành các cơ sở nổi ngoài khơi được xây dựng tại các địa điểm dự án trên khắp thế giới.

  Vào năm 2022, Inpex Renewable đã mua 50% cổ phần của trang trại gió ngoài khơi Luchterduinen và 15% cổ phần của trang trại gió ngoài khơi Borssele III/IV hoạt động ngoài khơi Hà Lan từ Diamond Generating Europe, một công ty con đã đăng ký tại Hà Lan của Tập đoàn Misubishi.

  Zalo
  Hotline