Infronia HD và cộng sự/Bắt đầu dịch vụ hỗ trợ dự đoán tình trạng xuống cấp của đường và lập kế hoạch sửa chữa đường

Infronia HD và cộng sự/Bắt đầu dịch vụ hỗ trợ dự đoán tình trạng xuống cấp của đường và lập kế hoạch sửa chữa đường

  Infronia Holdings (HD) và ba công ty thuộc Tập đoàn NTT đã phát triển "Nền tảng quản lý đường đôi kỹ thuật số" (Nền tảng DTRM), một hệ thống dự đoán tiến trình xuống cấp trong tương lai từ dữ liệu kiểm tra mặt đường và sử dụng nó để sửa chữa. Bắt đầu từ ngày 1, Infronia HD sẽ hợp tác với NTT Communications để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý dài hạn cho chính quyền địa phương sử dụng cùng một nền tảng.

  "Dịch vụ hỗ trợ lập kế hoạch sửa chữa dựa trên dự đoán hư hỏng" ước tính tình trạng đường và chi phí bảo trì dựa trên dữ liệu kiểm tra do chính quyền địa phương nắm giữ và sử dụng bí quyết quản lý đường bộ của Infronia HD để giúp chính quyền địa phương quản lý chúng hiệu quả hơn. Hỗ trợ. Mô phỏng có thể phản ánh chính sách của từng chính quyền địa phương, chẳng hạn như ngân sách hàng năm và hướng dẫn sửa chữa, giảm gánh nặng cho nhân viên đồng thời tối ưu hóa chi phí vòng đời (LCC) và trực quan hóa rủi ro.

  Ba công ty hợp tác phát triển nền tảng DTRM: NTT Docomo, NTT Comware và Infronia HD. Mô phỏng sử dụng “Mô hình dự đoán nguy cơ suy thoái hỗn hợp Markov”, một phương pháp được phát triển bởi Giáo sư Kiyoyuki Kaito thuộc Trường Kỹ thuật sau đại học thuộc Đại học Osaka. Kết quả có thể được xuất ra dưới dạng biểu đồ, bảng và bản đồ.

  Các thử nghiệm được thực hiện trên Đường Bán đảo Chita ở Tỉnh Aichi, do Tập đoàn Infronia's Aichi Road Concession điều hành, cho thấy kết quả mô phỏng có thể giảm LCC xuống 20% ​​trong 30 năm tới. Trong tương lai, Infronia HD sẽ xem xét việc sử dụng nó trên cùng một con đường, đồng thời sẽ nỗ lực triển khai xã hội như một phần của Chương trình Sáng tạo Đổi mới Chiến lược (SIP) của Văn phòng Nội các.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline