Hyundai Frontier lắp đặt tuabin đầu tiên

Hyundai Frontier lắp đặt tuabin đầu tiên

  Jack-up hoàn thành hoạt động đầu tiên ngoài khơi Hàn Quốc

  Ảnh thay thế

  Jack-up Hyundai Frontier đã hoàn thành việc lắp đặt tuabin gió đầu tiên gần đảo Jeju, Hàn Quốc.

  Tàu hỗ trợ ngoài khơi thuộc sở hữu của Hyundai Engineering & Steel Industries 'đã được giao vào tháng 6 năm nay và được cho là tàu đầu tiên thuộc loại này hoạt động tại nước này.

  Các chủ sở hữu cho biết tàu có thể lắp đặt tua-bin công suất 300MW mỗi năm.

  Zalo
  Hotline