Hồng Kông ra mắt hệ thống phân loại để phân loại các hoạt động và đầu tư xanh

Hồng Kông ra mắt hệ thống phân loại để phân loại các hoạt động và đầu tư xanh

  Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA), tổ chức ngân hàng trung ương của Hồng Kông, đã công bố xuất bản Phân loại tài chính bền vững của Hồng Kông, nhằm xác định và phân loại các hoạt động kinh tế bền vững với môi trường, nhằm giúp đưa ra quyết định và tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính xanh.

  Hồng Kông ra mắt hệ thống phân loại để phân loại các hoạt động và đầu tư xanh

  Theo HKMA, phân loại tài chính bền vững cung cấp một công cụ quan trọng bằng cách cho phép một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa để phân loại và ghi nhãn các sản phẩm tài chính dựa trên đặc điểm bền vững về môi trường của chúng, cho phép các nhà đầu tư xác định và đầu tư vào các hoạt động tạo ra tác động tích cực đến môi trường, và để tránh những tác động tiêu cực, ngoài việc điều chỉnh các khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu khí hậu đồng thời giảm rủi ro đầu tư vào những tài sản không phù hợp với tương lai ít carbon, cũng như mở ra các cơ hội đầu tư vào công nghệ xanh và các dự án bền vững.

  Sự ra mắt này đánh dấu sáng kiến ​​mới nhất trong một loạt sáng kiến ​​xuyên suốt các khu vực pháp lý nhằm thiết lập một hệ thống phân loại để xác định các hoạt động kinh tế bền vững, bao gồm các hệ thống phân loại đã được thiết lập hoặc đang phát triển ở EU, Anh và Úc.

  Khi ra mắt, Hệ thống phân loại mới của Hồng Kông bao gồm 12 hoạt động kinh tế trên 4 lĩnh vực, bao gồm sản xuất điện, giao thông, xây dựng, quản lý nước và chất thải. Trong tương lai, HKMA cho biết họ nhằm mục đích mở rộng phạm vi phân loại để bao gồm nhiều lĩnh vực và hoạt động hơn, bao gồm cả việc bổ sung các hoạt động chuyển đổi. Đáng chú ý, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã công bố hệ thống phân loại của riêng mình, đây là cơ quan đầu tiên đưa ra danh mục “chuyển đổi”.

  Việc xuất bản phân loại này diễn ra sau khi HKMA ra mắt một khung phân loại xanh nguyên mẫu và tài liệu thảo luận vào năm ngoái. Theo HKMA, phản hồi nhận được chỉ ra rằng các bên liên quan hoan nghênh hệ thống phân loại, hệ thống này có thể giúp đưa ra định nghĩa rõ ràng hơn về sản phẩm xanh, nâng cao khả năng tương tác và giảm nguy cơ tẩy xanh.

  Các nguyên tắc cốt lõi được nêu trong cách tiếp cận của phân loại học bao gồm sự phù hợp với Thỏa thuận Paris, đưa ra bằng chứng từ quá trình tẩy xanh, cung cấp khả năng tương tác với các nguyên tắc phân loại khác, đặc biệt là các phân loại từ các khu vực pháp lý ở Trung Quốc đại lục, EU và ASEAN, sử dụng các tiêu chí và ngưỡng dựa trên khoa học, và công nhận tầm quan trọng của các khái niệm Không gây tổn hại đáng kể (DNSH) và Biện pháp bảo vệ xã hội tối thiểu (MSS).

  Giám đốc điều hành HKMA, ông Eddie Yue cho biết:

  “Việc ban hành Phân loại tài chính bền vững của Hồng Kông đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với bối cảnh tài chính bền vững của Hồng Kông. Bằng cách cung cấp ngôn ngữ và khuôn khổ chung cho tài chính bền vững, chúng tôi đang trang bị cho những người tham gia thị trường một công cụ quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt, thúc đẩy đầu tư xuyên biên giới có hiệu quả và đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc chống biến đổi khí hậu.”

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline