Hokkaido/Kế hoạch thúc đẩy tăng cường các cơ sở cấp nước, chi phí dự án ước tính là 89,7 tỷ yên trong 5 năm

Hokkaido/Kế hoạch thúc đẩy tăng cường các cơ sở cấp nước, chi phí dự án ước tính là 89,7 tỷ yên trong 5 năm

  Hokkaido đã biên soạn ``Kế hoạch thúc đẩy tăng cường nền tảng vận hành và khả năng phục hồi của cơ sở cấp nước Hokkaido'' với giai đoạn lập kế hoạch từ năm 2024 đến năm 2028. Trong 5 năm, 36 đô thị và 4 nhóm công ty sẽ thực hiện 67 dự án với tổng chi phí dự án là 89,794 triệu yên. Các dự án lớn bao gồm 37,83 tỷ yên cho dự án cải tạo Nhà máy xử lý nước Shirakawa của Thành phố Sapporo, 4,047 tỷ yên cho dự án mở rộng hồ chứa phân phối của Thị trấn Kutchan và 3,775 tỷ yên cho dự án đổi mới đường ống chính của Thành phố Kushiro.

  Danh sách các dự án đủ điều kiện sẽ được thực hiện bằng nguồn tài trợ chung phát triển vốn xã hội. Mục tiêu là thúc đẩy khả năng chống động đất của các cơ sở cấp nước và tạo ra một Hokkaido có khả năng chống chọi với thiên tai, cũng như thúc đẩy việc tăng cường nền tảng hoạt động của các công ty cấp nước và đảm bảo hoạt động bền vững.

  Xét các mục tiêu hoạt động cho năm tài chính 2017, “tỷ lệ chống động đất của đường ống dẫn nước” là 62% (52% vào đầu năm tài chính 2011), “tỷ lệ chống động đất của đường ống dẫn nước” là 51% (47%), và “Tỷ lệ chống động đất của đường ống dẫn nước” là 51% (47%). Tỷ lệ chống động đất của các cơ sở xử lý nước là 50% (29%), tỷ lệ chống động đất của các hồ chứa phân phối nước là 78% (48%), v.v. Người ta nói rằng

  Xem xét các dự án chính, Thành phố Sapporo sẽ đầu tư 37,83 tỷ yên vào dự án cải tạo Nhà máy lọc nước Shirakawa từ năm tài chính 2025 đến năm 2028 và 1,718 tỷ yên từ năm tài chính 2024 đến năm 2028 cho dự án chống động đất cơ sở nước giai đoạn hai.

  Thành phố Asahikawa ước tính rằng họ sẽ chi 1.782 triệu yên trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2028 để xây dựng 17.385 mét đường ống quan trọng của cơ sở cấp nước có khả năng chống động đất và 734 triệu yên trong khoảng thời gian từ 225 đến 2026 để làm mới 2.226 mét đường ống.

  Thành phố Abashiri sẽ chi 2.607 triệu yên từ năm tài chính 24 đến năm 2028 để xây dựng 18,51 km đường ống dẫn nước chính có khả năng chống động đất và Thành phố Kushiro sẽ chi 3.775 triệu yên từ năm tài chính 24 đến năm 2028 để nâng cấp 42.206 mét đường ống nước chính.

  Ngoài ra, Thành phố Ashibetsu đang có kế hoạch chi 4,988 tỷ yên từ năm 2024 đến năm 2028 để nâng cấp Nhà máy lọc nước Ashibetsu và Thị trấn Kutchan đang có kế hoạch chi 4,047 tỷ yên từ năm 2024 đến năm 2026 để mở rộng hai hồ chứa phân phối (với công suất bổ sung là 2.360 mét khối).

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline