Hội đồng Mạng lưới truyền tải và phân phối điện / TEPCO PG, ông Yamamoto làm giám đốc kiêm tổng thư ký

Hội đồng Mạng lưới truyền tải và phân phối điện / TEPCO PG, ông Yamamoto làm giám đốc kiêm tổng thư ký

     Tại cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày 17, Hội đồng Mạng lưới Truyền tải và Phân phối Điện đã quyết định bổ nhiệm Ryutaro Yamamoto, cố vấn của TEPCO Power Grid (PG), làm giám đốc kiêm tổng thư ký toàn thời gian. Nhiệm kỳ là hai năm. Giám đốc Yoshiro Hiraiwa sẽ từ chức. Cả hai sẽ được quyết định chính thức tại cuộc họp thường niên được tổ chức vào ngày 14 tháng Sáu.

    Ông Ryutaro Yamamoto
     Ông Yamamoto có một sự nghiệp độc đáo trải rộng trên nhiều lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm phân phối điện, kỹ thuật và năng lượng hạt nhân tại TEPCO. Tại Thế vận hội và Paralympic Tokyo, anh ấy đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo an ninh và nguồn cung cấp ổn định với tư cách là người phụ trách văn phòng hành chính. Anh ấy nổi tiếng về khả năng dẫn dắt lĩnh vực này.

    Zalo
    Hotline