Higashi Hoso / Takuya Kurita được bổ nhiệm làm chủ tịch, Yasuo Harada được bổ nhiệm làm cố vấn

Higashi Hoso / Takuya Kurita được bổ nhiệm làm chủ tịch, Yasuo Harada được bổ nhiệm làm cố vấn

  Tại cuộc họp hội đồng quản trị của Bảo lãnh Công nghiệp Xây dựng Đông Nhật Bản được tổ chức sau cuộc họp cổ đông ở Tokyo vào ngày 24, cố vấn hành chính Takuya Kurita đã được bổ nhiệm làm chủ tịch. Tổng thống Yasuo Harada đã được bổ nhiệm làm cố vấn.

  Ông Takuya Kurita

  Takuya Kurita Tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Kyoto năm 1984 và gia nhập Bộ Xây dựng (nay là Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch). Ông từng giữ chức Vụ trưởng Vụ hoạch định chính sách, Thứ trưởng về Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Thứ trưởng và sẽ nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2021. Từng là cố vấn cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust và giám đốc bên ngoài của Cosmo Energy Holdings, đồng thời làm cố vấn vấn đề bảo lãnh cho ngành Xây dựng phía Đông Nhật Bản kể từ tháng 5 năm 2019. Sinh ra ở Osaka, 62 tuổi.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline