Hiệp hội Vận tải và Phân phối Nhật Bản tiết lộ kết quả phát điện vào tháng 3 năm sau / Công suất từ ​​100.000 kW trở lên

Hiệp hội Vận tải và Phân phối Nhật Bản tiết lộ kết quả phát điện vào tháng 3 năm sau / Công suất từ ​​100.000 kW trở lên

     Tại cuộc họp của Ủy ban Giám sát Thị trường Điện và Khí đốt vào ngày 22, Hội đồng Mạng lưới Truyền tải và Phân phối Điện đã công bố chính sách bắt đầu công khai hiệu suất phát điện của từng đơn vị phát điện sớm nhất là vào tháng 3 năm 2024. Với mục đích đảm bảo tính minh bạch của thị trường điện bán buôn và cải thiện khả năng dự đoán của các công ty điện lực bán lẻ, các tổ máy phát điện có công suất từ ​​100.000 kW trở lên đã đăng ký trong Hệ thống công bố thông tin phát điện của Sàn giao dịch điện lực Nhật Bản (JEPX) (HJKS) ) có thể tiết lộ. Một công ty truyền tải và phân phối điện tổng hợp tổng hợp thông tin về các đơn vị phát điện và xuất bản nó trên trang web của mình.

    Zalo
    Hotline