Hiện có thể đánh giá khả năng CCUS đối với 90% kỹ thuật viên đã đăng ký/Chứng chỉ tiêu chuẩn cho “công việc thiết bị đo đạc”

Hiện có thể đánh giá khả năng CCUS đối với 90% kỹ thuật viên đã đăng ký/Chứng chỉ tiêu chuẩn cho “công việc thiết bị đo đạc”

  Người ta đã quyết định rằng ``công việc đo đạc'' sẽ được thêm vào quy trình đánh giá khả năng (xác định trình độ) dành cho các kỹ thuật viên đã đăng ký trong Hệ thống thăng tiến nghề nghiệp xây dựng (CCUS). Trong số khoảng 1,33 triệu kỹ thuật viên đã đăng ký tính đến cuối tháng 11 năm 2023, 77%, tương đương khoảng 1,03 triệu, đang làm những nghề có tiêu chí đánh giá năng lực được sử dụng để xác định trình độ của họ. Khoảng 10% người đăng ký CCUS bao gồm những người được đăng ký theo mã công việc không phải là kỹ thuật viên, chẳng hạn như người giám sát tại chỗ, vì vậy nếu chúng tôi loại trừ con số đó, 88% người đăng ký sẽ là kỹ thuật viên có thể trải qua các cuộc đánh giá năng lực.

  Tiêu chuẩn đánh giá năng lực công tác đo đạc đã được Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch chứng nhận vào ngày 22/12/2011. Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị đo đạc Nhật Bản (chủ tịch: Masao Ikoma) sẽ là tổ chức thực hiện đánh giá năng lực và bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 1/2, nhiệm vụ xác định cấp độ được giao cho Hiệp hội Cơ khí làm đất Nhật Bản (Hiệp hội Cơ khí Nhật Bản, Chủ tịch: Toshiyuki Yamanashi).

  Tiêu chuẩn đánh giá năng lực đã được xây dựng và cấp chứng chỉ cho 42 ngành nghề. Trong năm qua, ba nghề đã được thêm vào: ▽Dập, ▽Khoan và ▽Phá dỡ. Tất cả đều đảm nhận cấp độ phán đoán cao nhất, ``Cấp 4'' và được đăng ký là kỹ thuật viên cốt lõi đã đăng ký, và từ đó các tiêu chuẩn đánh giá năng lực được chứng nhận, đi theo xu hướng hướng tới Công việc thiết bị đo đạc vừa được thêm vào như một nghề mới dành cho các kỹ thuật viên cốt lõi đã đăng ký vào tháng 11 năm 2011.

  Ngoài ra, việc chuẩn bị và điều chỉnh đang được thực hiện trên cơ sở các nghề như "lát đường" và "khung thép" sẽ được bổ sung vào tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kỹ thuật viên cốt lõi đã đăng ký. Dựa trên khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng, tiêu chuẩn đánh giá năng lực đối với ``công nhân đa kỹ năng'' làm việc ở nhiều ngành nghề cũng đang được xem xét và dự kiến ​​sẽ được xây dựng riêng cho lĩnh vực kiến ​​trúc và xây dựng dân dụng từ năm tài chính 2024. trở đi. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch hy vọng sẽ nhanh chóng tạo ra một môi trường nơi tất cả các kỹ thuật viên xây dựng có thể trải qua quá trình đánh giá năng lực.

  Zalo
  Hotline