Hệ thống thúc đẩy đầu tư GX/Chubu Keiren đưa ra 68 yêu cầu cải cách thuế

Hệ thống thúc đẩy đầu tư GX/Chubu Keiren đưa ra 68 yêu cầu cải cách thuế

    Liên đoàn Kinh tế Chubu (Chủ tịch: Akihisa Mizuno, Cố vấn Công ty Điện lực Chubu) đã công bố ý kiến ​​về cải cách thuế năm 2024 tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4. Năm tài chính này, (1) Mở rộng hệ thống thuế để thúc đẩy đầu tư trung hòa carbon và đón đầu quá trình chuyển đổi kinh tế GX (Chuyển đổi xanh) (2) Mở rộng hệ thống thuế để thúc đẩy tăng lương và xem xét các yêu cầu áp dụng (3) Tính phù hợp cho tăng chi tiêu quốc phòng Ba điểm được nêu ra theo yêu cầu ưu tiên: phản ứng thích hợp về thuế.

    Lần này, chúng tôi đưa vào tổng cộng 68 yêu cầu (Chủ tịch Mizuno ở bên phải, Chủ tịch Ito ở giữa)
     

    Zalo
    Hotline