Hanwha khởi công xây dựng mới Cadeler

Hanwha khởi công xây dựng mới Cadeler

  Hanwha Ocean của Hàn Quốc đã đặt lườn cho tàu lắp đặt tuabin gió đóng mới Wind Maker của Cadeler.

  Alt Photo

  Jackup NG-16000X, trước đây có tên là Nessie, đã được công ty mua lại như một phần của việc tiếp quản Eneti.

  Tàu sẽ có cần cẩu chính 2600 tấn và được thiết kế để hoạt động ở độ sâu nước lên tới 65m.
  Tàu dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào quý 1 năm 2025.

  “Chúng ta cần tham vọng và cần hành động thực sự nếu muốn xây dựng một tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau. Việc đặt chính tàu ngày hôm nay là minh chứng cho cả niềm hy vọng và sự cống hiến thuần túy mà mọi thành viên trong nhóm Cadeler và các đối tác thân thiết của chúng tôi đang nỗ lực hết ngày này qua ngày khác để giao tàu của chúng tôi an toàn, đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách. Cảm ơn tất cả những người đã đầu tư vào thành tích tuyệt vời đang diễn ra này,” Mikkel Gleerup, Giám đốc điều hành của Cadeler cho biết.

  Zalo
  Hotline