Hàng tỷ USD phải được đầu tư vào việc lưu trữ hydro trong thập kỷ này để mang lại sự linh hoạt lâu dài cho lưới điện trong tương lai: nhóm ngành

Hàng tỷ USD phải được đầu tư vào việc lưu trữ hydro trong thập kỷ này để mang lại sự linh hoạt lâu dài cho lưới điện trong tương lai: nhóm ngành
Zalo
Hotline