GIÁ CĂN HỘ TOKYO TĂNG LIÊN TIẾP ĐẾN THÁNG 25

GIÁ CĂN HỘ TOKYO TĂNG LIÊN TIẾP ĐẾN THÁNG 25

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  GIÁ CĂN HỘ TOKYO TĂNG LIÊN TIẾP ĐẾN THÁNG 25

  Giá bán trung bình của một căn hộ đã qua sử dụng tại 23 phường của Tokyo đã ghi nhận mức tăng thứ 25 liên tiếp hàng năm vào tháng 5, với mức giá tăng 10,8% lên 876.200 Yên / m2.

  Tổng cộng có 1.522 căn hộ đã được bán, giảm 9,1% so với năm ngoái.

  Diện tích căn hộ trung bình là 59,25m2 và tuổi xây dựng trung bình là 21,80 năm. Hàng tồn kho còn lại giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tăng 15,3% so với năm ngoái. Dựa trên lượng tồn kho hiện tại, diện tích căn hộ trung bình là 49,49m2, nhỏ hơn khoảng 16% so với diện tích trung bình của một căn hộ đã bán.

  Tại 3 phường Chiyoda, Chuo và Minato ở trung tâm Tokyo, tổng số 176 căn hộ đã được báo cáo là đã bán, giảm 4,9% so với năm ngoái.

  Giá bán trung bình là 1.462.800 Yên / m2, tăng 11,0% so với năm ngoái. Diện tích căn hộ trung bình là 57,37m2 và tuổi xây dựng trung bình là 17,60 năm. Hàng tồn kho còn lại giảm 1,3% so với tháng trước nhưng tăng 14,1% so với năm ngoái.


  Nguồn: REINS, ngày 10 tháng 6 năm 2022.

  Zalo
  Hotline