Fraunhofer – Offsh2ore – Sản xuất hydro trên biển bằng điện phân nước PEM

Fraunhofer – Offsh2ore – Sản xuất hydro trên biển bằng điện phân nước PEM

  Fraunhofer – OffsH2ore – Sản xuất hydro trên biển bằng điện phân nước PEM.

  sản xuất hydro pem OffsH2ore

  Hydro xanh thu được bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo đóng vai trò quyết định trong việc đạt được các mục tiêu khí hậu. Hydro được tạo ra từ năng lượng gió ngoài khơi có thể giúp đáp ứng nhu cầu hydro trong tương lai và góp phần đa dạng hóa nguồn cung cấp hydro.

  Trong dự án “OffsH2ore”, một khái niệm kỹ thuật cho một cơ sở sản xuất hydro ngoài khơi kết hợp với một khái niệm vận chuyển hydro nén trên tàu đã được phát triển bởi các đối tác của dự án là PNE, Silica Verfahrenstechnik, Wystrach, Kongstein và Fraunhofer ISE.

  Ngoài ra, các khái niệm liên quan đến hoạt động, hậu cần và thiết kế cơ sở đã được phát triển và khái niệm tổng thể đã được phân tích kinh tế kỹ thuật. Các nhà nghiên cứu từ Fraunhofer ISE đã đóng góp bí quyết và chuyên môn nghiên cứu của họ trong các lĩnh vực hệ thống điện phân PEM mô-đun và thiết kế cân bằng các thành phần của nhà máy, khử mặn nước biển bằng cách sử dụng nhiệt thải từ quá trình điện phân, điện tử công suất và phân tích kinh tế kỹ thuật.

  Nhóm đã phát triển một kế hoạch chi tiết cho nền tảng sản xuất hydro ngoài khơi 500 MW bao gồm khái niệm vận chuyển hydro nén, kèm theo khái niệm kỹ thuật chi tiết cũng như phân tích kinh tế kỹ thuật.

  Họ đã chứng minh rằng sản xuất hydro ngoài khơi bằng điện phân nước PEM là khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế, đồng thời có thể góp phần đa dạng hóa sản xuất hydro của châu Âu.

  OffsH2ore – Sản xuất hydro trên biển bằng điện phân nước PEM, 

  Zalo
  Hotline