FertigHy ra mắt để khử cacbon cho ngành nông nghiệp

FertigHy ra mắt để khử cacbon cho ngành nông nghiệp

  FertigHy đã được ra mắt để dẫn đầu quá trình chuyển đổi môi trường trong nông nghiệp bằng cách tích hợp hydro xanh vào phân bón khử cacbon.

  Fertighy-ra mắt-để-khử cacbon-ngành-nông nghiệp

  Công ty được thành lập bởi EIT InnoEnergy, RIC Energy, MAIRE, Siemens Financial Services, InViVo và HEINEKEN.

  FertigHy có kế hoạch xây dựng và vận hành một số dự án phân bón các-bon thấp quy mô lớn, đồng thời sẽ xây dựng, sở hữu và vận hành nhà máy đầu tiên của mình ở Tây Ban Nha vào năm 2025, trước khi nhân rộng nhà máy này ở các nước châu Âu khác.

  Zalo
  Hotline