EU và Argentina tăng cường hợp tác về hydro, năng lượng tái tạo và hơn thế nữa

EU và Argentina tăng cường hợp tác về hydro, năng lượng tái tạo và hơn thế nữa

  EU và Argentina đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí hydro và khí mê-tan.

  EU và Argentina-tăng cường hợp tác về hydro-tái tạo-và hơn thế nữa

  Theo Biên bản ghi nhớ (MoU), cả hai sẽ hợp tác để phát triển và thúc đẩy năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng lượng, cũng như việc sử dụng hydro và các dẫn xuất của nó trong các ứng dụng như quy trình công nghiệp, vận tải và lưu trữ năng lượng.

  Hy vọng sự hợp tác sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và sản xuất trong nước, đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở địa phương.

  Zalo
  Hotline