Energia Smile được chứng nhận bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Energia Smile được chứng nhận bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

     Energia Smile, một công ty con đặc biệt của Chugoku Electric Power Co., Inc. (Thành phố Hiroshima, Chủ tịch: Hiroyuki Yoshinaga, Giám đốc điều hành của Chugoku Electric Power Co., Ltd.), đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công nhận là một công ty vừa và nhỏ đã nỗ lực hết sức để tuyển dụng người khuyết tật . Vào ngày 26 tháng 7, một buổi lễ đã được tổ chức tại Văn phòng Sakamachi (Sakamachi, tỉnh Hiroshima) để đưa ra thông báo chứng nhận và Giám đốc điều hành Yohei Fukuhara đã nhận được chứng nhận từ Yoshinobu Tomooka, Tổng Giám đốc Bộ phận Phát triển Việc làm của Hello Work Hiroshima. Đây là lần đầu tiên một công ty có trụ sở tại thành phố Hiroshima nhận được chứng nhận này.

    Giám đốc điều hành Fukuhara (hàng 2, giữa) cầm giấy chứng nhận và các nhân viên tham gia tháo dỡ công tơ điện. Lễ bàn giao được tổ chức tại văn phòng Sakamachi

    Zalo
    Hotline