Dự án điện mặt trời 49MW tại tỉnh An Giang tham gia cơ chế JCM

Dự án điện mặt trời 49MW tại tỉnh An Giang tham gia cơ chế JCM

  Dự án điện mặt trời 49MW tại tỉnh An Giang tham gia cơ chế JCM
  Người tham gia đại diện
  Kanematsu KGK Corp.
  Đối tác tham gia: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

  Nước chủ nhà

  Việt Nam
  Năm được chọn

  2019
  Loại hình

  Dự án mô hình JCM
  Khu vực

  Năng lượng tái tạo
  Chưa đăng ký

  Tích cực

  Đề cương Hoạt động Giảm nhẹ KNK
  Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) bằng cách đưa vào sử dụng một nhà máy điện mặt trời 49MW tại khu vực dự án 54,7ha (547.000m2) ở tỉnh An Giang. Điện năng tạo ra được hòa vào lưới điện.
  Dự án này góp phần vào mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là đến năm 2030 sẽ có 23% năng lượng tái tạo trong tổng nguồn cung điện của Việt Nam.

  Pacific Group
  Dự kiến ​​Giảm phát thải KNK
  24.570 tCO2-eq./ năm

  = (Lượng khí thải CO₂ tham chiếu)
  - (Dự án phát thải CO₂)

  = ((Lượng điện được tạo ra bởi
  dự án) [MWh / năm] - 0 [MWh / năm])
  × Hệ số phát thải [tCO₂ / MWh]

  Địa điểm của Dự án JCM

  Pacific Group
  Phương pháp JCM
  Phương pháp luận Số Tiêu đề Người đề xuất phương pháp luận
  VN_AM007 Ver1.0 Lắp đặt Hệ thống điện mặt trời Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu

  Zalo
  Hotline