[Động đất bán đảo Noto] Hiệp hội kỹ sư xây dựng Nhật Bản/Ý kiến ​​sơ bộ về tình hình thiệt hại, nhiều thảm họa xảy ra đồng thời

[Động đất bán đảo Noto] Hiệp hội kỹ sư xây dựng Nhật Bản/Ý kiến ​​sơ bộ về tình hình thiệt hại, nhiều thảm họa xảy ra đồng thời

    ◆ Chỉ ra tầm quan trọng của các biện pháp trước

    Chủ tịch Tanaka (trái) cùng các chuyên gia khác của đội điều tra đặc biệt đã kiểm tra khu vực thảm họa.

    Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản đã đưa ra ý kiến ​​dự kiến ​​về tình trạng thiệt hại của trận động đất ở Bán đảo Noto. Về thiệt hại đối với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, người ta giải thích rằng thiệt hại trực tiếp do trận động đất có cường độ địa chấn tối đa 7 gây ra xảy ra cùng lúc với thảm họa phức tạp do lở đất, sóng thần, hỏa hoạn. Họ chỉ ra rằng một thảm họa phức tạp tương tự có thể xảy ra trong trường hợp xảy ra trận động đất ở Máng Nankai, vì vậy "cần phải xem xét trước các biện pháp đối phó".

    Zalo
    Hotline