Đối tác được Prored tăng cường hỗ trợ giảm phát thải/Tổ chức chuyên biệt nhằm tăng đơn đặt hàng

Đối tác được Prored tăng cường hỗ trợ giảm phát thải/Tổ chức chuyên biệt nhằm tăng đơn đặt hàng

    Prored Partners, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giảm chi phí cho các công ty, sẽ tăng cường hoạt động kinh doanh hỗ trợ để giảm phát thải khí nhà kính. Kiến thức toàn diện sẽ được cung cấp từ hiểu biết về phát thải đến xây dựng, công bố và thực hiện các kế hoạch giảm phát thải. Để đáp ứng nhu cầu khử cacbon ngày càng tăng trong nhiều ngành công nghiệp, chúng tôi đã thành lập một tổ chức chuyên biệt để xử lý hoạt động kinh doanh này. Trong tương lai, công ty hy vọng sẽ tăng số lượng đơn hàng nhận được từ các công ty vừa và nhỏ, nâng số lượng đơn hàng nhận được hàng năm từ 60 hiện tại lên hơn 100.

    Zalo
    Hotline