Điện mặt trời kiểu nông nghiệp, 13% số lượng giấy phép và tăng nhanh "Giảm năng suất từ ​​20% trở lên"

Điện mặt trời kiểu nông nghiệp, 13% số lượng giấy phép và tăng nhanh "Giảm năng suất từ ​​20% trở lên"

  Vào ngày 31 tháng 7, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã tổ chức một hội đồng chuyên gia (tiểu ban giới thiệu đại chúng về năng lượng tái tạo và mạng lưới điện thế hệ tiếp theo) để thảo luận về sự phù hợp của biểu giá điện năng đầu vào (FIT) và giá điện năng lượng cao cấp. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được báo cáo từ Bộ Môi trường, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch và Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản về các biện pháp thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo đến năm 2030.

  (Nguồn: Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp)

  Đơn vị lắp đặt các công trình phát điện sử dụng Luật Năng lượng tái tạo cho khu vực nông thôn
  (nguồn: Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp)

   Trong hoạt động đúng đắn của FIT/FIP, việc xử lý các thay đổi trong kế hoạch từ sản lượng điện mặt trời được chứng nhận từ "10 kW trở lên" thành "dưới 10 kW" là một chủ đề và "về nguyên tắc, những thay đổi đó không được phép sau khi bắt đầu hoạt động." Hướng đã được hiển thị. Lý do tại sao có lo ngại về sự gia tăng thay đổi chứng nhận xuống dưới 10 kW là do hệ thống tích lũy chi phí xử lý cho điện mặt trời thương mại từ 10 kW trở lên đã bắt đầu hoạt động. Có khả năng sẽ có một loạt thay đổi đối với chủng loại dưới 10 kW, làm tăng giá mua, đồng thời tránh tích lũy chi phí thanh lý, và việc rà soát vận hành này là một hình thức chủ động trong phong trào này.

  Số kế hoạch cải tạo cơ sở đã được phê duyệt (nguồn: Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp)

  Số vụ và tỷ lệ sự cố liên quan đến canh tác trong loại hình điện mặt trời trang trại
  Số quy hoạch phát triển cơ sở được phê duyệt (nguồn: Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp)

   Tại cuộc họp, Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đã báo cáo về tình hình áp dụng Luật Năng lượng tái tạo cho khu vực nông thôn và tình hình cho phép chuyển hướng tạm thời sang sử dụng điện mặt trời kiểu nông nghiệp.

   Luật Năng lượng Tái tạo Nông thôn thúc đẩy sản xuất điện năng lượng tái tạo với sự hợp tác của các bên liên quan tại địa phương và các biện pháp đặc biệt như chuyển đổi đất nông nghiệp loại 1 có sẵn cho các kế hoạch phát triển và thiết bị năng lượng tái tạo được chứng nhận. Theo báo cáo, tổng số dự án được chứng nhận sẽ đạt 100 dự án vào năm tài chính 2021, trong đó 31 dự án điện mặt trời, 25 dự án điện gió, 2 dự án thủy điện và 35 dự án sinh khối. Với chứng nhận này, diện tích đất canh tác loại 1 đã chuyển đổi đạt 331ha, trong đó 314ha đã được lắp đặt công trình điện mặt trời.

   Theo Bộ này, khoảng một nửa số công trình lắp đặt năng lượng tái tạo áp dụng Luật Năng lượng tái tạo cho các làng chài và lâm nghiệp nông thôn là các công ty địa phương và khi kết hợp với các công ty trong tỉnh, con số này lên tới 60%.

   Ngoài ra, có báo cáo rằng tổng cộng 3.474 trường hợp và 872,7 ha nhà máy điện mặt trời kiểu trang trại được phép lắp đặt tạm thời sẽ được lắp đặt vào năm tài chính 2021. Số lượng giấy phép mới, là 102 trong năm tài chính 2013, đã tăng lên hàng năm và sẽ đạt 779 vào năm tài chính 2021, tăng gấp bảy lần trong một năm.

   Mặt khác, khi Bộ điều tra tình trạng canh tác của 2.535 cơ sở năng lượng mặt trời kiểu nông nghiệp vào cuối năm tài chính 2021, 458 cơ sở, tương đương 18%, có vấn đề. Trong số 458 vụ việc khó khăn, có 335 vụ (13,2% tổng số) có nguyên nhân làm giảm năng suất cây trồng (giảm năng suất trên một đơn vị diện tích) của nông dân, thấp hơn 20% so với mức trung bình của khu vực. 73 trường hợp do năng suất giảm do thiên tai và 32 trường hợp do chậm trễ trong xây dựng cơ sở. Xem xét mức độ suy giảm năng suất, hơn 50% trong số 335 trường hợp nằm trong khoảng từ 0% đến dưới 20% sản lượng khu vực, cho thấy rằng việc canh tác toàn diện đã không được quan sát.

   Nhìn vào những điều này, loại trừ tác động của thiên tai, khoảng 13% nhà máy điện mặt trời dạng trang trại không đáp ứng yêu cầu về công suất (giảm 20% so với năng suất trung bình trong khu vực) cần để đổi mới chuyển đổi tạm thời. các yêu cầu không áp dụng cho việc tái chế đất nông nghiệp đổ nát).

   Ngoài ra, Bộ Môi trường đã thông báo rằng kể từ tháng 7 năm 2023, 12 thành phố đã thiết lập "khu vực thúc đẩy năng lượng tái tạo" dựa trên Đạo luật về Thúc đẩy các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu. Các khu vực khuyến mãi được đặt tại Thành phố Minowa, Tỉnh Nagano, Thành phố Ena, Tỉnh Gifu, Thành phố Maibara, Tỉnh Shiga, Thành phố Odawara, Tỉnh Kanagawa, Thành phố Atsugi, Tỉnh Kanagawa, Thành phố Iruma, Tỉnh Saitama, Thị trấn Misato, Tỉnh Shimane, Thành phố Fukuoka, Tỉnh Fukuoka, Tỉnh Saga, Thành phố Karatsu, Thành phố Matsuyama, Tỉnh Ehime, Thành phố Anan, Tỉnh Tokushima, Thành phố Toyama, Tỉnh Toyama.

   Các khu vực khuyến khích năng lượng tái tạo còn được gọi là “phân vùng tích cực.” Trong khi phân vùng tiêu cực, trong đó các khu vực mà pháp lệnh cấm phát triển năng lượng tái tạo, đang trở nên phổ biến, thì ngược lại, bằng cách xác định các khu vực khuyến khích năng lượng tái tạo, có thể cùng tồn tại với cộng đồng .Mục đích là đẩy mạnh phát triển năng lượng. Hiện tại, chỉ có một số ít chính quyền địa phương thành lập các khu xúc tiến, nhưng 30 chính quyền địa phương đã áp dụng dự án hỗ trợ phân vùng để hỗ trợ lập kế hoạch, vì vậy có khả năng con số này sẽ tăng lên trong tương lai.

  Zalo
  Hotline