Điện áp cực cao, điện áp cao, trở lại rõ ràng với nguồn điện chính / mức độ cao của các đơn vị, menu tiêu chuẩn là chìa khóa để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh

Điện áp cực cao, điện áp cao, trở lại rõ ràng với nguồn điện chính / mức độ cao của các đơn vị, menu tiêu chuẩn là chìa khóa để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh

     Với việc nối lại các menu tiêu chuẩn của các công ty điện lực lớn, người tiêu dùng điện áp cao và điện áp cao đặc biệt đang chuyển đổi hợp đồng từ nguồn cung cấp cuối cùng và nguồn điện mới cùng một lúc. Ủy ban giám sát thị trường điện và khí đốt đã tổng hợp dữ liệu về số lượng hợp đồng cung cấp cuối cùng và báo cáo thương mại điện vào tháng Tư. Lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2016, số lượng hợp đồng cho điện áp cao vượt quá 10.000. Số lượng hợp đồng điện cao thế cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm rưỡi kể từ tháng 10/2017.

    Số tổ máy cao thế và cao thế đặc biệt của các công ty điện lực lớn

    Zalo
    Hotline