DB Tái thiết Nhà máy Hodogaya/Thành phố Yokohama ký hợp đồng dự kiến ​​với Liên doanh Công nghiệp Hóa chất và Môi trường Mitsubishi Heavy Industries

DB Tái thiết Nhà máy Hodogaya/Thành phố Yokohama ký hợp đồng dự kiến ​​với Liên doanh Công nghiệp Hóa chất và Môi trường Mitsubishi Heavy Industries

  Vào ngày 23, Thành phố Yokohama thông báo rằng họ sẽ tiến hành đấu thầu cạnh tranh rộng rãi (phương pháp đánh giá toàn diện, đủ điều kiện của WTO) cho công việc cải tạo Nhà máy Hodogaya (tên dự kiến), với Mitsubishi Heavy Industries, Môi trường, Kỹ thuật hóa học, Obayashi Corporation, Fujita, Mabuchi Construction, Taiyo Construction và Azusa Sekkei với tư cách là một liên doanh đa ngành đã được chọn là nhà thầu trúng thầu và hợp đồng dự kiến ​​đã được ký kết. Số tiền trúng thầu (không bao gồm thuế, tương tự sau đây) là 67,688 triệu yên. Chỉ có một người trả giá và mức giá dự kiến ​​là 67,69 tỷ yên. Thỏa thuận sẽ được hoàn tất sau khi được phê duyệt tại cuộc họp hội đồng thành phố thường kỳ lần thứ hai vào tháng 5-tháng 6. Chúng tôi sẽ ủy thác việc phá dỡ và di dời các nhà máy đốt rác hiện có cũng như xây dựng các nhà máy đốt rác như một dự án thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh (DB). Hạn chót hoàn thành là ngày 31 tháng 3 năm 2031.

  Hình ảnh hoàn chỉnh (từ tài liệu do Thành phố Yokohama phát hành)

  Đề cương công việc bao gồm công việc phá dỡ và di dời nhà máy đốt rác hiện có, công việc xây dựng nhà máy đốt rác và một tập hợp công việc thiết kế cho từng công trình này. Địa điểm xây dựng là 295-2 Karibacho, Hodogaya-ku. Nhà máy Hodogaya (hiện là Văn phòng Vận tải Hodogaya) của Cục Tái chế và Đốt Chất thải, Cục Tái chế Tài nguyên, sẽ được tái phát triển và công suất xử lý sẽ giảm từ quy mô tương tự 1.200 tấn mỗi ngày xuống còn 1.050 tấn. Phương pháp đốt là loại đốt hoàn toàn liên tục (có nồi hơi đốt nhiệt thải), công suất đốt rác là 1.050 tấn/ngày (350 tấn x 3 lò).

  Nội dung của đề xuất là: ▽ Cơ sở sản xuất điện thải hiệu quả cao nhất của Nhật Bản nhằm hiện thực hóa một xã hội không cacbon ▽ Đáp ứng rộng rãi những thay đổi về chất lượng và số lượng rác thải do xu hướng nhân khẩu học và phân loại nhựa trong tương lai ▽ Thiết lập địa điểm xử lý cuối cùng duy nhất trong thành phố Công nghệ ngăn chặn việc tạo ra tro đốt để kéo dài tuổi thọ ▽Giảm đáng kể chi phí sửa chữa sau khi vận hành. Thiết kế chi tiết sẽ được xác định thông qua thảo luận giữa thành phố và nhà thầu trúng thầu.

  Zalo
  Hotline