Đầu tư xây dựng và sửa chữa công trình sẽ tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong năm 2023 và 2024/Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng, v.v.

Đầu tư xây dựng và sửa chữa công trình sẽ tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong năm 2023 và 2024/Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng, v.v.

  Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Viện Nghiên cứu Kinh tế công bố dự toán mới nhất về đầu tư xây dựng vào ngày 10. Tổng số tiền đầu tư sẽ tăng theo danh nghĩa 5,2% vào năm tài chính 2023 (tăng 4,6% trong ước tính trước đó tính đến tháng 1), 2,5% vào năm tài chính 2024 (tăng 0,7%) và theo giá thực tế vào năm tài chính 2023. Người ta ước tính rằng sẽ có tăng 2,5% (tăng 2,1%) trong năm tài chính 2017 và tăng 1,5% (tăng 0,1%) trong năm tài chính 2017, cả hai đều cao hơn ước tính trước đó. Lý do chính cho điều này là do đầu tư sửa chữa (cải tạo/cải tạo) tòa nhà, cả đầu tư của chính phủ và tư nhân, đang “tăng trưởng nhiều hơn dự kiến” (Kensetsu Keizai Kenkyuen). Trong bối cảnh chi phí xây dựng cao liên tục, có khả năng phong trào xem xét lại kế hoạch đầu tư từ xây dựng mới sang cải tạo, cải tạo đang tăng tốc.

  Ngay cả khi xem xét giá trị thực, loại trừ ảnh hưởng của biến động giá, tổng đầu tư cho thấy sự tăng nhẹ trong cả năm tài chính 2013 và năm tài chính 2024, cho thấy xu hướng phục hồi. Tuy nhiên, chi phí tiếp tục tăng và ông chỉ ra sự cần thiết phải theo dõi chặt chẽ tác động của các yếu tố như nguy cơ suy thoái kinh tế ở nước ngoài, trận động đất ở Bán đảo Noto và quyết định chấm dứt chính sách lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

  Nhìn vào tỷ lệ tăng/giảm hàng năm theo ngành, đầu tư của khu vực chính phủ (không bao gồm sửa chữa tòa nhà) tăng 4,3% về mặt danh nghĩa trong năm tài chính 2011 và 1,5% trong năm tài chính 2014. Trên thực tế, nó sẽ tăng 1,2% trong năm 2011 và 1,1% trong năm 2014. Đầu tư nhà ở tư nhân sẽ tăng danh nghĩa 0,7% trong năm 2011 và 1,6% trong năm 2011. Trên thực tế, nó sẽ giảm 0,4% trong năm 2011 và tăng 0,3% trong năm 2014. Số lượng khởi công xây dựng nhà do chủ sở hữu sử dụng ở mỗi tháng của năm tài chính 2013 ở mức thấp nhất trong 10 năm qua và không có triển vọng phục hồi mạnh mẽ trong tương lai.

  Đầu tư xây dựng khu phi nhà ở tư nhân sẽ tăng 1,2% theo giá trị danh nghĩa trong năm 2011 và 1,2% trong năm 2014. Trên thực tế, nó giảm 1,8% trong năm 2013 và 0,2% trong năm 2014. Mặc dù diện tích sàn bắt đầu xây dựng văn phòng và cửa hàng ở mức thấp trong những năm gần đây nhưng có dấu hiệu phục hồi nhẹ trong năm 2017.

  Đầu tư sửa chữa tòa nhà sẽ tăng 20,9% theo giá trị danh nghĩa trong năm 2011 và 8,8% trong năm 2011. Trên thực tế, nó đã tăng 16,8% trong năm 2011 và 6,4% trong năm 2014. Ước tính trước đó đã được điều chỉnh tăng lên đáng kể dựa trên kết quả Khảo sát cải tạo và đổi mới tòa nhà của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Đã có sự gia tăng đáng chú ý trong việc cải tạo các tòa nhà hiện có để tiết kiệm năng lượng, với việc cải tạo để tạo ra môi trường văn phòng thoải mái hơn và các chính sách trợ cấp để xây dựng các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng hơn có khả năng đóng góp.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:         https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:         https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline