Đầu tư vào các công ty xử lý chất thải lớn của Anh như Ngân hàng Điện lực Kyushu và Ngân hàng Đầu tư Chính trị/Kiến thức chuyên môn về sản xuất điện và CCS

Đầu tư vào các công ty xử lý chất thải lớn của Anh như Ngân hàng Điện lực Kyushu và Ngân hàng Đầu tư Chính trị/Kiến thức chuyên môn về sản xuất điện và CCS

    Vào ngày 24, Kyuden International của Tập đoàn Điện lực Kyushu (Thành phố Fukuoka, Chủ tịch: Ryotaro Yuzu) và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản đã cùng quỹ cơ sở hạ tầng Equix của Anh đầu tư vào Viridor Energy, một công ty sản xuất điện và xử lý chất thải lớn của Anh. Công ty có 11 cơ sở xử lý rác thải thành năng lượng (tổng công suất khoảng 240.000 kilowatt) ở Anh, với công suất xử lý rác thải hàng năm khoảng 3,3 triệu kilowatt. Một dự án giới thiệu CCS (thu giữ và lưu trữ carbon dioxide) cũng đang được tiến hành.

     

    Zalo
    Hotline