Tiêu chuẩn sạc không dây

Là công ty tiên phong về sạc không dây động và tĩnh cho xe điện, Electreon luôn đi đầu trong việc phát triển các tiêu chuẩn sạc không dây. Dưới đây là các tiêu chuẩn mà Electreon đang tích cực chủ trì và tuân thủ.