Đánh giá gió ngoài khơi, Bộ Môi trường tổ chức hướng dẫn/khảo sát đại dương, công nghệ và phương pháp

Đánh giá gió ngoài khơi, Bộ Môi trường tổ chức hướng dẫn/khảo sát đại dương, công nghệ và phương pháp

    Ngày 27, Bộ Môi trường đã trình bày dự thảo hướng dẫn kỹ thuật cho Tiểu ban Điện gió của Ủy ban Tư vấn Đánh giá Môi trường trong đó tóm tắt các khái niệm và phương pháp đánh giá tác động môi trường (đánh giá môi trường) sẽ được thực hiện trong quá trình phát triển các nhà máy điện gió ngoài khơi. So với châu Âu, nơi có lịch sử 30 năm sản xuất điện gió ngoài khơi, Nhật Bản, quốc gia đang trong giai đoạn đầu triển khai năng lượng gió ngoài khơi, thiếu kiến ​​thức để đánh giá tác động của nó đối với sinh vật biển và các loài chim. Chúng tôi đã tổ chức các phương pháp tiêu chuẩn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công ty lập kế hoạch hoạt động kinh doanh nhằm hướng dẫn họ cách tiến hành đánh giá môi trường.
     

    Zalo
    Hotline