Dân số khu trung tâm Tokyo tăng kỷ lục trong tháng 10

Dân số khu trung tâm Tokyo tăng kỷ lục trong tháng 10

  Dân số khu trung tâm Tokyo tăng kỷ lục trong tháng 10

  Tốc độ tăng dân số hàng năm ở trung tâm Tokyo đã được cải thiện vào năm 2022. Trong thời kỳ đại dịch, dân số cư dân Nhật Bản ở ba phường trung tâm Minato, Chiyoda và Chuo, vẫn ổn định do không thể làm việc từ xa tác động tương tự đến Tokyo mà nó đã làm ở các thành phố quốc tế khác.

  Số lượng cư dân nước ngoài đã đăng ký đã giảm đáng kể do việc tạm dừng cấp thị thực mới trong hai năm đồng nghĩa với việc dòng người nước ngoài rời đi bình thường không được đáp ứng với bất kỳ dòng mới nào. Nhật Bản nối lại việc cấp thị thực mới vào tháng 3 năm 2022.

  Tại khu vực đô thị Tokyo, dân số cư dân nước ngoài đạt mức cao nhất là 579.086 vào tháng 2 năm 2020 – tăng 4,7% so với năm trước. Trong 24 tháng tiếp theo, số lượng cư dân giảm xuống còn 516.101 – giảm 10,9%.

  Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, dân số người Nhật Bản ở 3 phường trung tâm đã tăng 0,64%, đạt mức cao kỷ lục mới là 470.946 người vào tháng trước.

  Dữ liệu dân số dựa trên sổ đăng ký cơ bản của cư dân do từng phường cung cấp và được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

  Nguồn: Phòng Thống kê Chính quyền Thủ đô Tokyo.

  Zalo
  Hotline