Cường độ phát thải của các công ty tiện ích lớn nhất châu Á 'cao hơn nhiều' lộ trình không phát thải: MSCI

Cường độ phát thải của các công ty tiện ích lớn nhất châu Á 'cao hơn nhiều' lộ trình không phát thải: MSCI

  Một nghiên cứu mới cho thấy trong khi các công ty điện lực ở Châu Á Thái Bình Dương đã mở rộng công suất năng lượng tái tạo trong thập kỷ qua, tất cả ngoại trừ những công ty ở Úc đều tăng công suất than trong cùng thời kỳ, chỉ ra sự cần thiết phải đẩy mạnh việc ngừng sử dụng than sớm.

  Nhà máy than Trung Quốc - Greenpeace

  Theo ước tính của MSCI, 13 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương đã tạo ra hơn 40% trong tổng số 58 gigaton phát thải khí nhà kính toàn cầu vào năm 2023, mức cao kỷ lục. Hình ảnh: Greenpeace/Lục Quang

  Các công ty tiện ích lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương vẫn còn lâu mới đạt được mức 0 ròng vào năm 2050, mặc dù họ đã mở rộng công suất năng lượng tái tạo trong thập kỷ qua.

  Một báo cáo tiến độ hành động về khí hậu mới của nhà cung cấp chỉ số toàn cầu MSCI cho thấy tất cả các công ty tiện ích lớn nhất trong khu vực, ngoại trừ những công ty ở Úc, đã tăng công suất than từ năm 2015 đến năm 2022, khiến lượng khí thải làm nóng lên khí hậu của khu vực thải ra trên mỗi đơn vị điện được tạo ra là “ cao hơn nhiều” các con đường được mô hình hóa để đạt được số 0 ròng.

  Vào năm 2022, than, khí đốt và dầu chiếm 60% công suất điện lắp đặt thuộc sở hữu của khoảng 117 công ty điện lực có mặt trong Chỉ số Thị trường Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương của MSCI AC, bao gồm 4.244 công ty niêm yết công khai từ 13 quốc gia trong khu vực.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline