Cùng quan sát một số hình ảnh ghi lại 02 nhà ga ngầm của Tuyến METRO TPHCM số 01, Bến Thành - Suối Tiên.

Cùng quan sát một số hình ảnh ghi lại 02 nhà ga ngầm của Tuyến METRO TPHCM số 01, Bến Thành - Suối Tiên.

  Cùng quan sát một số hình ảnh ghi lại 02 nhà ga ngầm của Tuyến METRO TPHCM số 01, Bến Thành - Suối Tiên.
  ???? Ga Ba Son: Đang Tải 99%.
  ???? Nhà Hát Thành Phố : Đang tải 96%.
  Một số công việc cuối cùng để hoàn thành 100% xây lắp 02 trong 03 ga ngầm của Tuyến
  Tín dụng: MAUR & P.

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  Zalo
  Hotline