Cùng nhau mạnh mẽ hơn: Các trung tâm và cụm CCUS

Cùng nhau mạnh mẽ hơn: Các trung tâm và cụm CCUS

  Cùng nhau mạnh mẽ hơn: Các trung tâm và cụm CCUS


  Bởi Mitsubishi Heavy Industries

  Xây dựng hầu hết các loại cơ sở hạ tầng năng lượng là một công việc tốn kém. Nhưng khi nhiều ngành công nghiệp địa phương chia sẻ một mạng lưới thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon dioxide (CCUS) chung, thì chi phí và rủi ro đầu tư sẽ giảm xuống và tiềm năng cho các công ty công nghiệp hạn chế lượng khí thải của họ tăng lên.

  Stronger together: CCUS hubs and clusters

  Trong sách trắng mới, Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) khám phá cách các mạng lưới trung tâm và cụm CCUS khai thác các lợi ích của sự tích tụ để cho phép các ngành công nghiệp khó cắt giảm như sản xuất thép, hóa chất và xi măng giảm lượng khí thải trong khi vẫn duy trì mức sản lượng.

  Mạng lưới toàn cầu ngày càng tăng của các dự án trung tâm và cụm có thể giúp mở rộng quy mô áp dụng các công nghệ CCUS và hỗ trợ các nỗ lực để đạt được mức phát thải ròng bằng không.

  Zalo
  Hotline