Cục Tài chính/Hợp tác kỹ thuật của Chính quyền Thủ đô Tokyo xây dựng ao điều tiết thượng nguồn sông Zenpukuji cho liên doanh Kashima-Taisei

Cục Tài chính/Hợp tác kỹ thuật của Chính quyền Thủ đô Tokyo xây dựng ao điều tiết thượng nguồn sông Zenpukuji cho liên doanh Kashima-Taisei

  Văn phòng Tài chính Chính quyền Thủ đô Tokyo đã chọn Liên doanh Tập đoàn Kajima-Taisei làm nhà thầu cho ''công việc hợp tác kỹ thuật liên quan đến việc xây dựng Hồ chứa Điều hòa Thượng nguồn Sông Zenpukuji (tên dự kiến)''. Đây là một dự án thử nghiệm sử dụng phương pháp ECI trong đó nhà thầu tiềm năng hỗ trợ thiết kế. Sau khi đề xuất, chúng tôi đã đàm phán dự toán vào ngày 19 và ký hợp đồng hợp tác kỹ thuật vào ngày 20. Số tiền hợp đồng là 19,8 triệu yên (đã bao gồm thuế, tương tự sau đây) và giá dự kiến ​​là 20.146.500 yên.

  Các địa điểm là Narita Nishi 3 đến Nishiogi Kita 4, Phường Suginami. Liên doanh Tập đoàn Kajima-Taisei sẽ sử dụng kiến ​​thức và bí quyết chuyên môn của mình để hỗ trợ xây dựng đường hầm ngầm "Hồ chứa điều tiết thượng nguồn sông Zenpukuji (tên dự kiến)" từ giai đoạn thiết kế. Thời gian thực hiện đến ngày 28 tháng 2 năm 2025.

  Trong tương lai, một thỏa thuận cơ bản sẽ được ký kết nhằm xác định hướng đàm phán, bao gồm cả giá xây dựng. Ngoài ra, để chuẩn bị suôn sẻ các tài liệu thiết kế, một thỏa thuận hợp tác thiết kế sẽ được ký kết giữa chính quyền đô thị Tokyo, Pacific Consultants, đơn vị sẽ xử lý thiết kế chi tiết và Liên doanh Tập đoàn Kajima-Taisei. Pacific Consultants cũng chịu trách nhiệm thiết kế cơ bản.

  Sau khi hoàn thành công việc hợp tác kỹ thuật, việc đàm phán về giá sẽ được tiến hành dựa trên thỏa thuận cơ bản và nếu đàm phán thành công sẽ được ký kết hợp đồng xây dựng. Hợp đồng xây dựng dự kiến ​​sẽ được ký kết vào năm tài chính 2025.

  Công trình ``Công trình Hồ chứa điều tiết thượng nguồn sông Zenpukuji (tên dự kiến)'' được hỗ trợ thiết kế sẽ bao gồm việc xây dựng một đường hầm có đường kính trong từ 7,5 đến 9 mét và chiều dài khoảng 5,8 km. Một trục xuất phát (một) và một trục đến (một) cũng sẽ được xây dựng. Thời gian xây dựng là từ năm tài chính 2025 đến năm 2035 và chi phí xây dựng ước tính khoảng 100 tỷ yên.

  Tại cuộc họp của hội đồng quy hoạch thành phố tổ chức vào ngày 6, chính quyền thủ đô Tokyo đã quyết định kế hoạch phát triển ao điều hòa ở thượng nguồn sông Zenpukuji.

  Zalo
  Hotline