Cục Quản lý Nông nghiệp Hokkaido/Thử nghiệm xây dựng mô hình sử dụng CCUS, với các dự án kỹ thuật dân dụng nông nghiệp trị giá hơn 70 triệu yên kể từ tháng 3

Cục Quản lý Nông nghiệp Hokkaido/Thử nghiệm xây dựng mô hình sử dụng CCUS, với các dự án kỹ thuật dân dụng nông nghiệp trị giá hơn 70 triệu yên kể từ tháng 3

  Cục Quản lý Nông nghiệp Hokkaido đã xây dựng hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình bằng Hệ thống Phát triển Nghề Xây dựng (CCUS). Bộ sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các dự án công trình dân dụng nông nghiệp có giá dự kiến ​​từ 70 triệu yên trở lên và nếu nhà thầu muốn sử dụng CCUS, điểm sẽ được cộng vào đánh giá hiệu suất xây dựng dựa trên việc đáp ứng các tiêu chuẩn. Điều này sẽ áp dụng cho các dự án xây dựng được đấu thầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 3.

  Để đảm bảo chất lượng của các công trình công cộng, chương trình này sẽ được triển khai thử nghiệm với mục đích đảm bảo và đào tạo các kỹ thuật viên có kỹ năng và kinh nghiệm xuất sắc.

  Nhìn vào hướng dẫn thực hiện, tiêu chí để nhận ưu đãi là: ▽ Đăng ký kinh doanh = Đăng ký nhà thầu chính ▽ Đăng ký ID người quản lý (quản lý công trường) = Đăng ký địa điểm ▽ Tích lũy quá trình làm việc của kỹ thuật viên = Giai đoạn mục tiêu 4: Tích lũy hơn 50% số ngày ▽ Nộp bảng câu hỏi = Gửi cho khách hàng trước khi hoàn thành thi công. Nếu đạt tất cả sẽ được cộng điểm về tính sáng tạo trong đánh giá kết quả thi công.

  Khi xây dựng mô hình, chi phí mua đầu đọc thẻ và phí sử dụng tại chỗ (chạm thẻ) sẽ được ghi nhận là chi phí xây dựng tạm thời thông thường tại thời điểm thay đổi thiết kế dựa trên chi phí thực tế. Chi phí mua đầu đọc thẻ lên tới 30.000 yên (chưa bao gồm thuế) mỗi chiếc và chi phí chạm vào thẻ sẽ được ghi nhận là chi phí dựa trên thông tin chi tiết do khách hàng gửi.

  Nhà thầu sẽ nộp bản tư vấn xây dựng cho người giám sát xây dựng cho biết họ có muốn sử dụng CCUS hay không và nếu muốn, thiết kế sẽ được thay đổi sau khi xác nhận tiến độ thông qua các tài liệu do nhà thầu nộp và các cuộc phỏng vấn.

  Zalo
  Hotline