Công ty Điện tử Kanden tham gia kinh doanh/cung cấp tổng hợp năng lượng tái tạo cho tập đoàn Panasonic từ tháng 2

Công ty Điện tử Kanden tham gia kinh doanh/cung cấp tổng hợp năng lượng tái tạo cho tập đoàn Panasonic từ tháng 2

    E-Flow (Thành phố Osaka, Chủ tịch Koichi Kawaguchi), một công ty con của Kansai Electric Power vận hành thị trường cung cấp điện phân tán, đã thông báo vào ngày 24 rằng họ sẽ bắt đầu dịch vụ tổng hợp năng lượng tái tạo. E-Flow sẽ chịu trách nhiệm quản lý cung cầu và giải quyết sự mất cân bằng thay mặt cho các công ty sản xuất năng lượng tái tạo, bao gồm dự báo lượng điện phát ra cũng như xây dựng kế hoạch sản xuất và bán điện. Bước đầu tiên, một dự án sẽ bắt đầu vào tháng 2 để cung cấp điện cho một công ty con của Panasonic từ một công ty phát điện sở hữu và vận hành các nhà máy điện mặt trời ở khoảng 20 địa điểm trên khắp Nhật Bản, bao gồm Kansai và Tokyo, trong 20 năm.

    Zalo
    Hotline