Công ty Điện lực Chugoku đến thăm khu vực Shimane địa phương/giải thích tình hình cho tất cả các hộ gia đình ở Thị trấn Kashima để khởi động lại hoạt động

Công ty Điện lực Chugoku đến thăm khu vực Shimane địa phương/giải thích tình hình cho tất cả các hộ gia đình ở Thị trấn Kashima để khởi động lại hoạt động

    Công ty TNHH Điện lực Chugoku đã bắt đầu "hoạt động fureai" nhắm vào tất cả các hộ gia đình ở Kashima-cho, Thành phố Matsue, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Shimane. Từ ngày 23 tháng này đến ngày 10 tháng 11, các nhân viên của Trụ sở Điện hạt nhân Shimane và nhà máy điện đã chia nhau đi thăm khoảng 2.200 hộ gia đình. Nó giải thích rằng công ty đang tập trung vào các biện pháp an toàn với mục tiêu khởi động lại Tổ máy số 2 của Shimane vào tháng 8 năm 2024, cũng như tổng quan về quá trình đánh giá.

    Các nhân viên từ Trụ sở Điện hạt nhân Shimane đang chia nhau đi thăm từng hộ gia đình ở Kashima-cho, Thành phố Matsue.

    Zalo
    Hotline