Công ty con ORIX bắt đầu bán và tái sử dụng các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng

Công ty con ORIX bắt đầu bán và tái sử dụng các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng

  Vào ngày 17 tháng 4, ORIX Kankyo (Minato-ku, Tokyo) và ORIX Renewable Energy Management (OREM, Koto-ku, Tokyo) thông báo rằng họ sẽ bắt đầu bán và tái sử dụng các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng thải ra từ các nhà máy điện mặt trời ở Nhật Bản.

  (Nguồn: Bộ Môi trường)

  Sơ đồ về việc tái sử dụng/xử lý đúng cách các thiết bị phát điện năng lượng mặt trời
  (Nguồn: Bộ Môi trường)

  ORIX Kankyo bán các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng của nhiều nhà sản xuất và mẫu mã khác nhau được mua từ các công ty năng lượng mặt trời và các công ty khác cho các công ty phát điện và công ty O&M (vận hành và bảo trì) tại Nhật Bản. Mục tiêu bán hàng hiện tại dự kiến ​​là khoảng 5.000 bản mỗi năm.

  Các tấm không thể tái sử dụng sẽ được bán sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì trong quá trình phát điện thông qua việc kiểm tra các khiếm khuyết và chức năng, còn các tấm không thể tái sử dụng sẽ được tái chế vật liệu (tháo rời và tái sử dụng làm vật liệu) hoặc xử lý đúng cách. Kể từ tháng 3 năm 2020, ORIX Kankyo đã triển khai dịch vụ xử lý đúng cách các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng trên toàn quốc.

  Đồng thời, OREM sẽ bắt đầu tái sử dụng các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng tại các nhà máy điện mặt trời mà OREM đã ký hợp đồng vận hành và bảo trì. Khoảng 170 tấm pin mặt trời đã qua sử dụng sẽ được mua lại từ Orix Environment và được sử dụng khi thay thế các tấm pin, góp phần giảm chi phí mua sắm và sớm phục hồi hoạt động sản xuất điện.

  OREM được giao nhiệm vụ vận hành và bảo trì khoảng 190 nhà máy điện mặt trời trên toàn quốc với tổng công suất khoảng 700MW. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã thay thế khoảng 3.000 tấm pin mặt trời, tương đương 700kW, bị hư hỏng do thiên tai.

  Tuổi thọ của các tấm pin mặt trời thường được cho là khoảng 25 đến 30 năm và sau khi áp dụng hệ thống biểu giá điện (FIT) vào năm 2012, một lượng lớn các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng dự kiến ​​sẽ được xử lý vào cuối những năm 2030. Mặt khác, tại Nhật Bản còn thiếu thông tin về nhu cầu tái sử dụng và kênh thương mại tái sử dụng chưa được thiết lập nên các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng chủ yếu được bán ra nước ngoài hoặc thải bỏ.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline