Cơ quan Theo dõi kỹ thuật số trái phiếu xanh giành được giải thưởng đặc biệt tại Giải thưởng tài chính ESG của Bộ Môi Trường Nhật Bản

Cơ quan Theo dõi kỹ thuật số trái phiếu xanh giành được giải thưởng đặc biệt tại Giải thưởng tài chính ESG của Bộ Môi Trường Nhật Bản

  Cơ quan Theo dõi kỹ thuật số trái phiếu xanh giành được giải thưởng đặc biệt tại Giải thưởng tài chính ESG của Bộ Môi Trường Nhật Bản

  Green Bond Digital Tracking Wins Special Award at MoE’s ESG Finance Awards Japan


  Nghiên cứu & Đổi mới Thị trường JPX (JPXI) đã nhận được Giải thưởng Đặc biệt trong hạng mục gây quỹ tại Giải thưởng Tài chính ESG Nhật Bản lần thứ 4, do Bộ Môi trường tổ chức. Giải thưởng được trao cho việc JPXI phát hành Trái phiếu xanh được theo dõi kỹ thuật số và Trung tâm theo dõi xanh cho phép hình dung kịp thời các chỉ số về độ xanh của trái phiếu.

  Giải thưởng Tài chính ESG Nhật Bản công nhận các tổ chức xuất sắc toàn diện, các sáng kiến tiên tiến và các sáng kiến làm gương cho những người khác noi theo: đây có thể là các tổ chức tác động đến môi trường, xã hội và nền kinh tế bằng cách hỗ trợ các công ty chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững, hoặc các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài chính thúc đẩy việc mở rộng tài chính bền vững cũng như những người gây quỹ sử dụng các nhà cung cấp vốn này. Bằng cách chia sẻ những điều này với xã hội rộng lớn hơn, Giải thưởng nhằm mục đích thúc đẩy, mở rộng và cải thiện hơn nữa chất lượng tài chính ESG.

  Giải thưởng của JPXI được trao cho "sự độc đáo trong nỗ lực nâng cao hiệu quả thu thập dữ liệu và tính minh bạch của dữ liệu thông qua quản lý và tiết lộ dữ liệu sản xuất điện bằng mã thông báo bảo mật. Ngoài ra, công ty đã thành lập Nhóm làm việc bao gồm một số ngành và vai trò, và những phát hiện của nó có thể được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển của thị trường tài chính bền vững trong tương lai."

  Zalo
  Hotline