Cổ phần của Tohoku Electric Manufacturing Co., Ltd. được chuyển nhượng cho Daihen/Tohoku Electric Power Co., Ltd.

Cổ phần của Tohoku Electric Manufacturing Co., Ltd. được chuyển nhượng cho Daihen/Tohoku Electric Power Co., Ltd.

    Công ty Điện lực Tohoku đã thông báo vào ngày 10 rằng họ sẽ chuyển nhượng một phần cổ phần của công ty thuộc tập đoàn Tohoku Denki Seizo Co., Ltd. (Thành phố Tagajo, Tỉnh Miyagi, Chủ tịch Masahiro Chiba) cho Daihen. Sau khi ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phiếu vào cuối tháng, 73.080 trong số 180.000 cổ phiếu do Tohoku Electric Power nắm giữ sẽ được chuyển nhượng vào ngày 2 tháng 10. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, Tohoku Electric Manufacturing Co., Ltd. sẽ trở thành công ty con của Daihen. Mặc dù nó không còn là công ty con hợp nhất của Tohoku Electric Power Co., Inc., nhưng nó sẽ tiếp tục thuộc về nhóm của công ty với tư cách là công ty liên kết theo phương thức vốn chủ sở hữu. Số tiền chuyển nhượng chưa được tiết lộ.

    Zalo
    Hotline