ClassNK ban hành ấn bản hướng dẫn mới cho tàu sử dụng nhiên liệu thay thế

ClassNK ban hành ấn bản hướng dẫn mới cho tàu sử dụng nhiên liệu thay thế

  Hiệp hội đăng kiểm Nhật Bản ClassNK đã xuất bản ấn bản mới của Hướng dẫn cho tàu sử dụng nhiên liệu thay thế, trong đó nêu ra các yêu cầu an toàn đối với tàu sử dụng metanol, ethanol, LPG và amoniac làm nhiên liệu. Bản phát hành mới bổ sung các yêu cầu liên quan đến tàu chạy bằng nhiên liệu hydro, cung cấp hướng dẫn cho việc thiết kế tàu chạy bằng nhiên liệu thay thế.

  Giày sneaker và

  Được phép của ClassNK

  Theo ClassNK, hướng dẫn này quy định các yêu cầu về lắp đặt, điều khiển, thiết bị an toàn, v.v. nhằm giảm thiểu rủi ro cho tàu, thuyền viên và môi trường do sử dụng nhiên liệu thay thế.

  Trong phiên bản 3.0 mới được phát hành này, các điều khoản của quy tắc, bao gồm phần GF của Quy tắc và Hướng dẫn Khảo sát và Đóng tàu Thép kết hợp với Bộ luật IGF, được lấy làm yêu cầu cơ bản, ClassNK tiết lộ, đồng thời lưu ý rằng các yêu cầu bổ sung tương ứng với các đặc tính vật lý của nhiên liệu hydro và các mối nguy hiểm giả định mới được thiết lập ở Phần D.

  Cụ thể, phiên bản mới bao gồm các yêu cầu góp phần đảm bảo an toàn cho tàu chạy bằng nhiên liệu hydro, chẳng hạn như các điểm cần xem xét để ngăn ngừa vụ nổ do hydro dễ bắt lửa và tác động đến thuyền viên và môi trường do rò rỉ nhiên liệu hydro.

  Là một phần của Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiếp nhằm hỗ trợ khách hàng chuyển sang không phát thải, ClassNK cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ giới thiệu các tàu sử dụng nhiên liệu thay thế bằng cách ban hành các yêu cầu an toàn và hướng dẫn thiết kế như vậy.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline